Ersta Vändpunktens barnprogram

Ersta Vändpunktens barnprogram är ett anhörigprogram som riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller droger. Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på Ersta Vändpunktens barnprogram?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie som svarar på frågan.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

MedLine via Ovid 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; .ab. = Abstract; .af. = All fields; .ti. = Title; .kw. = Keyword; exp = Term form the MedLine controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; / = Term from the MedLine controlled vocabulary; * or $ = Truncation (if found at the end of a free text term)
Search terms Items found
Intervention:
1. ersta.af  
2. vandpunkten.af  
3. 1 and 2 0
Final 3 0

 

Scopus via Scopus 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; TITLE-ABS-KEY = Title or abstract or keywords; ALL = All fields; PRE/n = "precedes by". The first term in the search must precede the second by a specified number of terms (n).; W/n = "within". The terms in the search must be within a specified number of terms (n) in any order.; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. ALL(ersta AND vändpunkten) 0
Final 1 0

 

Embase via embase.com 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. ersta AND (vändpunkten OR vandpunkten) 0
Final 1 0

 

SocIndex, PsycINFO, ERIC, Academic Search Premier via ebsco.com 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. TX(ersta AND (vandpunkten OR vandpunkten)) 0
Final 1 0

 

SwePub 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. ersta vändpunkten 1
Final 1 1

 

Google Scholar 200109
“Ersta diakoni version of “Children are people too (CAP)” – Ersta vändpunkten
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Intervention:
1. “ersta vändpunkten” 115
Final 1 115

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), Emma Palmkvist Wojda (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Irene Edebert (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad