Kartläggning av metoder för tandvården

En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt sammanfatta sammanställd forskning och tillgängliggöra detta för vårdgivare, forskare och beslutsfattare i en digital karta med interaktiv funktion.

Citera denna rapport:

SBU. Kartläggning av metoder för tandvården – En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 321. ISBN 978-91-88437-65-5.

Evidenskarta Kartläggning av tandvården

I evidenskartorna nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de metoder och utfall som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild.

Publikationstyp
Metoder
Tandvårdsområde
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Område
Bettfysiologi
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
103
Systematiska översikter med hög risk för bias
Dentala implantat
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
255
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
364
Systematiska översikter med hög risk för bias
Endodonti
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med hög risk för bias
Kariologi
Käkkirurgi
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
241
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
347
Systematiska översikter med hög risk för bias
Odontologisk radiologi
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Oral protetik
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
105
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
177
Systematiska översikter med hög risk för bias
Orofacial medicin
109
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
170
Systematiska översikter med hög risk för bias
Ortodonti
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
8
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
5
Systematiska översikter med hög risk för bias
219
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
115
Systematiska översikter med hög risk för bias
Parodontologi
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
154
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias