Kartläggning av metoder för tandvården

En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt sammanfatta sammanställd forskning och tillgängliggöra detta för vårdgivare, forskare och beslutsfattare i en digital karta med interaktiv funktion.

Citera denna rapport:

SBU. Kartläggning av metoder för tandvården – En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 321. ISBN 978-91-88437-65-5.

Publicerad: Rapportnr: 321 Diarienr: SBU 2019/498 ISBN: 978-91-88437-65-5 https://www.sbu.se/321

Evidenskarta Kartläggning av tandvården

I evidenskartorna nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de metoder och utfall som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Aron Naimi-Akbar, docent odontologisk epidemiologi och övertandläkare käkkirurgi, Malmö Universitet
 • Hans Sandberg, tandläkare, medicine doktor, affilierad till Karolinska Institutet
 • Pia Skott, Dr Med, övertandläkare orofacial medicin, Folktandvården Stockholm AB
 • Svante Twetman, professor emeritus, Det Sundhedsvidenskapelige Fakultet, Københavns Universitet

SBU

 • Helena Domeij, projektledare
 • Irene Edebert, biträdande projektledare
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Christel Hellberg, samordnare för SBU kartlägger
 • Rebecca Silverstein, projektledare (deltagit bedömning av risk för bias)
 • Sofia Tranaeus, avdelningschef (deltagit i relevansgranskningen och bedömning av risk för bias)
 • Susanna Axelsson, generaldirektör (deltagit i relevansgranskningen)

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Evidens har kartlagts inom hela tandvården

SBU har identifierat och granskat tusentals systematiska översikter inom tandvården. I en stor klickbar tabell, en ”evidenskarta”, kan praktiker, forskare och forskningsfinansiärer hitta välgjorda översikter och se på vilka områden sådana saknas.

Läs artikeln
Sidan publicerad