Evidenskarta Kartläggning av tandvården

I evidenskartorna nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de metoder och utfall som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild.

Publikationstyp
Metoder
Tandvårdsområde
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Område
Bettfysiologi
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
104
Systematiska översikter med hög risk för bias
Dentala implantat
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
255
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
364
Systematiska översikter med hög risk för bias
Endodonti
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med hög risk för bias
Kariologi
94
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Käkkirurgi
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
243
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
352
Systematiska översikter med hög risk för bias
Odontologisk radiologi
Oral protetik
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
101
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
175
Systematiska översikter med hög risk för bias
Orofacial medicin
110
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
179
Systematiska översikter med hög risk för bias
Ortodonti
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
221
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
117
Systematiska översikter med hög risk för bias
Parodontologi
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
157
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias