Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter

Denna kartläggning omfattar behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och övriga behandlingsinsatser (exempelvis fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott).

Syftet var att identifiera systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för snedvridning (bias). Kartläggningen presenterar dessa översikter överskådligt som en evidenskarta. Den ringar in områden där det finns evidens och visar samtidigt var säker kunskap saknas, så kallade vetenskapliga kunskapsluckor. Evidenskartan har särskild relevans för forskare och forskningsfinansiärer inom området och kan bland annat användas som utgångspunkt för prioritering av forskningsfrågor.

Besök vår evidenskarta

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2021-06-08
Errata
Rapportnr: 325
Diarienr: SBU 2020/73
https://www.sbu.se/325