Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter

Denna kartläggning omfattar behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och övriga behandlingsinsatser (exempelvis fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott).

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Syftet var att identifiera systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för snedvridning (bias). Kartläggningen presenterar dessa översikter överskådligt som en evidenskarta. Den ringar in områden där det finns evidens och visar samtidigt var säker kunskap saknas, så kallade vetenskapliga kunskapsluckor. Evidenskartan har särskild relevans för forskare och forskningsfinansiärer inom området och kan bland annat användas som utgångspunkt för prioritering av forskningsfrågor.

Citera denna rapport:

SBU. Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning – Identifiering av evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 325. ISBN 978-91-88437-69-3.

Evidenskarta

De systematiska översikterna i evidenskartan presenteras utifrån population och intervention, där populationskategorierna är namngivna utifrån olika diagnoser. Författarna till de systematiska översikterna har dock i vissa fall även inkluderat studier som utvärderat symtom. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild. 

Evidenskarta behandling av psykisk sjukdom efter förlossning/Evidence map -Treatment for postpartum psychiatric disorders

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Adriana Ramirez, medicine doktor, universitetsadjunkt, överläkare, specialist i psykiatri, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet
  • Erik Forsell, medicine doktor, utvecklingsansvarig Psykolog, Internetpsykiatri, Psykiatri Sydväst samt post dok Centrum för Psykiatriforskning, SLSO och Karolinska Institutet

SBU

  • Göran Bertilsson, projektledare
  • Karin Wilbe Ramsay, biträdande projektledare
  • Christel Hellberg, projektstöd
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Pernilla Östlund, projektansvarig chef

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

Omställningen av hormoner efter förlossning har misstänkts kunna utlösa psykisk sjukdom, samtidigt som livssituationen förändras. Problemen kan även påverka barnet.

Läs artikeln
Sidan publicerad