Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

En kartläggning av systematiska översikter

SBU har kartlagt systematiska översikter, det vill säga forsknings­sammanställningar, om behandling av lång­variga muskuloskeletala smärttillstånd och om utrednings­metoder av riskfaktorer som kan visa vilka behandlings- och rehabiliterings­insatser en person med långvarig smärta behöver. Vi har dessutom kartlagt om översikterna beaktat kön.

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Rapporten är ett regerings­uppdrag.

Publicerad: Rapportnr: 301 Diarienr: SBU 2018/288 https://www.sbu.se/301

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Smärta  – onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär

Långvarig smärta i muskler och skelett är vanligare hos kvinnor än hos män. Ändå saknas det systematiska översikter som särredovisar behandlingsresultat för kvinnor respektive män. Resultat som gäller viktiga utredningsmetoder och behandlings-program i svensk sjukvård – som multimodal rehabilitering – redovisas enbart för män och kvinnor sammantaget.

Läs mer

Mer inom ämnet

Sidan publicerad