Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

En kartläggning av systematiska översikter

SBU har kartlagt systematiska översikter, det vill säga forsknings­sammanställningar, om behandling av lång­variga muskuloskeletala smärttillstånd och om utrednings­metoder av riskfaktorer som kan visa vilka behandlings- och rehabiliterings­insatser en person med långvarig smärta behöver. Vi har dessutom kartlagt om översikterna beaktat kön.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Rapporten är ett regerings­uppdrag.

Publicerad: Rapportnr: 301 Diarienr: SBU 2018/288 https://www.sbu.se/301

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Smärta  – onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär

Långvarig smärta i muskler och skelett är vanligare hos kvinnor än hos män. Ändå saknas det systematiska översikter som särredovisar behandlingsresultat för kvinnor respektive män. Resultat som gäller viktiga utredningsmetoder och behandlings-program i svensk sjukvård – som multimodal rehabilitering – redovisas enbart för män och kvinnor sammantaget.

Läs mer

Mer inom ämnet

Sidan publicerad