Åldersbedömning

Röntgenundersökning av visdomständer i underkäken

En systematisk översikt

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Sammanfattning av resultatet

SBU identifierade 20 studier som använde det klassificeringssystem som tillämpas vid åldersbedömning i asylärenden i Sverige idag. Studierna var för olika för att kunna sammanvägas.

Därför kunde SBU inte fastställa sensitiviteten, specificiteten, negativt prediktivt värde (NPV) eller positivt prediktivt värde (PPV) för röntgenundersökning av visdomstand i underkäken, för att avgöra om en person av manligt respektive kvinnligt kön är över eller under 18 år. Detta då dessa parametrar är helt beroende på åldersfördelningen i den population som testas.

Citera denna rapport:

SBU. Åldersbedömning – röntgenundersökning av visdomständer i underkäken: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder 333_2. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/333_2

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Daniel Benchimol, PhD, övertandläkare i Odontologisk radiologi, Karolinska Institutet
 • Henrik Berlin, PhD, övertandläkare i Pedodonti, Malmö Universitet
 • Johan Bring, PhD, statistiker, Statisticon AB, Stockholm
 • Gunilla Klingberg, professor i Pedodonti, Malmö Universitet
 • Svante Twetman, professor emeritus, Det Sundhedsvidenskapelige Fakultet, Københavns Universitet

SBU

 • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
 • Helena Domeij, projektledare
 • Sofia Tranæus, biträdande projektledare
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist
 • Emma Wernersson, projektadministratör
 • Pernilla Östlund, projektdeltagare
Sidan publicerad