Vetenskap & Praxis

Samlade fakta om insatser mot PTSD efter svåra trauman

En ny folder från SBU beskriver samlat vilka terapier, läkemedel och andra insatser mot posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som hittills har visats fungera.

Skriften bygger på sex systematiska översikter från den brittiska myndigheten National Institute of Health and Care Excellence, NICE, som SBU har granskat och kommenterat ur ett svenskt perspektiv. Översikterna tar upp olika metoder mot PTSD hos barn och vuxna. Den svenskspråkiga foldern är anpassad för vård- och omsorgspersonal och beskriver kortfattat vilka metoder som kan förebygga PTSD hos någon som har upplevt ett trauma samt vilka behandlingar som hittills har visats ge effekt vid utvecklad PTSD.

Tillståndet kan drabba den som har utsatts för mycket svåra, livshotande och traumatiska händelser. PTSD kan också uppstå hos vittnen till exempel vid katastrofer, olyckor, våld, sexuella övergrepp och psykisk eller fysisk misshandel.

Människor med PTSD kan återuppleva traumat i plågsamma minnesbilder, trots att de försöker undvika tankar, minnen, händelser, situationer och personer som påminner dem. Många blir överdrivet vaksamma, irritabla och lättskrämda. Mardrömmar och sömnproblem är vanligt, tankeförmågan försämras och tankarna blir negativa. [RL]

Skriften har publicerats digitalt och kan laddas ner och skrivas ut på
www.sbu.se/fakta_ptsd