Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Hur undersöker vi egentligen effekter?

Kommer den här insatsen leda till att fler personer kan försörja sig? Kommer det nya arbetssättet medföra att färre ungdomsbrottslingar återfaller i brott? Och hur är det med eventuella negativa konsekvenser?

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Könsdysfori: Flera oklara effekter av hormonbehandling av unga

  2. Standardiserade metoder vid utredning av barn och unga inom socialtjänsten

  3. Barn: Flera program verkar kunna förebygga psykisk ohälsa

  4. Fysiska träningsprogram gör att klart färre äldre faller

  5. Positivt att sköta grönt inne på äldreboende

  6. Robotdjur kan ge äldre med demens ökat välbefinnande

  7. Viss effekt av hjärnträning vid mild till måttlig demens

  8. Graviditet: Ovisst hur delade bukmuskler behandlas bäst

  9. Födsel: Önskat snitt eller vaginalt spelar roll för mödrar och barn

  10. Meningen med att sätta punkt