Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskarna måste visa hela bilden

Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och missvisande sätt. Därför försöker många länder motverka problemen – trots avsevärda hinder.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

  1. Svar om evidensläget inför beslut

  2. Lipödem: Diagnoskriterier och behandlingsstudier behövs

  3. Postcovid: forskningsfrågor rankades av flera berörda

  4. Så används termerna på SBU

  5. Vulvasmärta: Bättre kunskap behövs om föga känt tillstånd

  6. Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet

  7. Valet av insats är ibland ett etiskt vägval

  8. Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest

  9. Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

  10. Vårdrelation: Fast kontakt kan spela stor roll för mångas hälsa