PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

SBU har för närvarande tre datasamlingar tillgängliga för vidareutnyttjande. Dessa är SBU:s publikationer (sju typer), vetenskapliga kunskapsluckor och pågående projekt.

Mer information om datasamlingarna

Läs mer om på E-delegationens webbplats om PSI-lagen

Sidan uppdaterad