PSI-data (information tillgänglig för vidareutnyttjande)

Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Lagen bygger på ett EU-direktiv och ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer. SBU:s datasamlingar för vidareutnyttjande omfattar SBU:s publikationer, pågående projekt och vetenskapliga kunskapsluckor.

SBU:s publikationer

Titel och information om följande sju publikationstyper: SBU Utvärderar, SBU Kommenterar, svar från SBU:s upplysningstjänst, SBU Kartlägger, SBU Bereder, SBU Prioriteringsstöd samt skrifter och faktablad

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Excel
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  HTA-rapport, systematisk litteraturöversikt
  Publiceringsdatum:
  1989-01-01
  Uppdaterat:
  2018-08-14
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Information om SBU:s publikationer kan laddas ner via knappen "Exportera som Excel" på sidan www.sbu.se/publikationer

Vetenskapliga kunskapsluckor

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps­luckor samverkar vi bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Excel
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  forskningsbehov
  Publiceringsdatum:
  2010-11-02
  Uppdaterat:
  2018-08-14
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Sökresultatet kan laddas ner via de gula knapparna under rubriken "Exportera till Excel" på sidan www.sbu.se/vkl

SBU:s pågående projekt

Titel och information om SBU:s pågående utvärderingsprojekt.

 • Licens:
  CC BY 4.0
  Format:
  Excel
  Kontakt:
  registrator@sbu.se
  Nyckelord:
  HTA-rapport, systematisk litteraturöversikt
  Publiceringsdatum:
  2016-04-14
  Uppdaterat:
  2018-08-15
  Uppdatering:
  Kontinuerligt
  Utgivare:
  SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

  Information om SBU:s nu pågående projekt kan laddas ner via den gula knappen "Exportera pågående projekt till Excel" på sidan www.sbu.se/projekt