SBU ska kartlägga forskning om produkter mot förkylning

Regeringen har gett SBU i uppdrag att undersöka kunskapsläget för metoder för att förhindra, lindra, förkorta eller bota förkylningar. SBU ska redovisa vilken forskning som finns publicerad om bland annat mun- och nässprayer samt vitamin- och mineraltillskott mot förkylning.

Jakob Forssmed konstaterade att förkylningars förlopp i det närmaste anses följa en naturlag, och därmed inte går att förhindra. Samtidigt finns det en enorm marknad för sådana produkter som påstås fungera mot förkylningar och luftvägsinfektioner.

SBU:s uppdrag handlar mer exakt om att kartlägga kunskapsläget för effekten av mun- eller nässprayer och andra produkter som marknadsförs för att förhindra, lindra, förkorta eller bota förkylningar. SBU ska dessutom undersöka kunskapsläget för effekten av tillskott av vitaminerna B6 och B12, C-vitamin och D-vitamin samt mineralerna magnesium, selen och zink som ibland används i samma syften.

SBU:s avdelningschef Pernilla Östlund välkomnar uppdraget:

– Det är ju viktigt att det är den vetenskapliga kunskapen som står i fokus, inte åsikter eller tiktok-trender. SBU kommer nu att på ett systematiskt sätt gå igenom den vetenskapliga litteraturen för att se vilken forskning det finns inom det här området.

SBU ska senast den 1 september 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till regeringen via Socialdepartementet.

Även Folkhälsomyndigheten fick ett nytt uppdrag den 12 april 2024: Att ta fram en kunskapsöversikt om faktorer som kan påverka uppkomst av luftvägsbesvär, inbegripet luftvägsinfektioner hos barn i relation till luftkvalitet inomhus i förskolor och skolor. Folkhälsomyndigheten ska också se över kunskapsläget för effektiviteten av luftrenande metoder.

Läs mer om uppdraget och se pressträffen på regeringens webbplats