SBU ska kartlägga forskning om allergi

Socialstyrelsen ska ta fram ett ändamålsenligt kunskapsstöd inom allergiområdet, och det med stöd av vetenskapliga underlag från SBU. Det meddelar regeringen, som ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket nya uppdrag: Att ta fram ett förslag till en nationell strategi och en handlingsplan för att säkerställa en preventiv, effektiv och jämlik allergivård i hela landet.

– Det behövs mer kunskap kring vad som kan förebygga allergier. Regeringens beslut om att ta fram forskningsbaserad information om allergier är ett led i det arbetet, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

SBU ska medverka genom att ta fram dels en evidenskarta som visar kunskapsläget för forskning kring allergi, dels ett kunskapsunderlag till Socialstyrelsen som grund för ett nationellt kunskapsstöd om allergi.

– Det här är ett välkommet uppdrag, säger Jonatan Alvan, projektledare vid SBU. Kartläggningen av befintlig evidens som SBU ska arbeta fram ger en bild av vilken sammanställd forskning som finns publicerad och hur välgjord denna forskning är. Den kommer att underlätta för Socialstyrelsen att utarbeta ett kunskapsstöd, men även hjälpa forskare att initiera nya studier där det saknas viktig evidens.

SBU ska senast den 31 augusti 2024 lämna en delredovisning av den del av uppdraget som avser evidenskarta för allergi till Regeringskansliet.

SBU:s kunskapsunderlag för Socialstyrelsens arbete med det nationella kunskapsstödet inom allergi ska överlämnas senast den 31 augusti 2025. Socialstyrelsen ska sedan redovisa det nationella kunskapsstödet till Regeringskansliet senast den 5 april 2026.

Till regeringsuppdraget: Uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi, handlingsplan och kunskapsunderlag inom allergiområdet - Regeringen.se