Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och sekreterare för nätverket.

HTA-nätverkets logotyp

Organisationer som är medlemmar i HTA-nätverket

Region HTA-enhet och samverkan regionalt
Region Skåne HTA Syd
Region Blekinge
Region Halland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län Regionala Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen
Region Kalmar län
Region Östergötland
Region Örebro län HTA-enheten Camtö (Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder) i Region Örebro län, har i uppdrag att i samarbete med medarbetare från övriga regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion numera kallad Sjukvårdsregion Mellansverige
Region Dalarna
Region Värmland
Region Sörmland
Region Västmanland
Region Uppsala
Region Gävleborg
Region Stockholm Metodrådet Stockholm - Gotland
Region Gotland
Västra Götalandsregionen HTA-centrum
Region Västernorrland  
Region Norrbotten  
Region Jämtland Härjedalen  
Region Västerbotten  
Myndigheter
Folkhälsomyndigheten
SBU
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Övriga
HTA-O, Malmö universitet (nationell enhet inom odontologi)
Cochrane Sverige
Sveriges Kommuner och Regioner

Regionala HTA-organisationer

HTA-enheten CAMTÖ

HTA-centrum Västra Götalandsregionen

SLL:s Metodråd

Regionala metodrådet, sydöstra sjukvårdsregionen

HTA Syd

Medicinska rådet, Region Dalarna

Evidens om covid-19

Här samlar vi information och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU om Covid-19. Läs mer

Regionala HTA-rapporter på sbu.se

Vilka medicinska utvärderingar har gjorts eller pågår regionalt i Sverige? Klicka här för att se de som finns

Nationella HTA-organisationer i nätverket

Cochrane Sverige

HTA-O