SBU:s remissvar om KAV: Bra förslag men flera problem

SBU har getts möjlighet att lämna synpunkter på två remisser om komplementär och alternativ medicin och vård. Förslaget om att invånarna ska få bättre obunden information om komplementär och alternativ vård (KAV) är bra, men SBU ser även några viktiga problem.

SBU ställer sig bakom förslagen om KAV-information på en särskild flik under 1177 Vårdguiden och information med konsumenträttsligt fokus på Konsumentverkets hemsida. Likaså är det välkommet med en viss orientering om KAV på svenska vårdutbildningar, skriver SBU.Myndigheten ställer sig också positiv till utvärderingar av komplementära metoder med SBU:s standardmetodik, på samma sätt som görs med andra nya metoder.

I lagförslaget anges att det ska vara förbjudet för KAV-utövare att behandla allvarlig sjukdom och sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet. Symtomlindrande behandling ska dock vara tillåten även när det gäller allvarlig sjukdom samt till barn och gravida. Här ställer sig SBU tveksamt: Det kan uppkomma tveksamheter om vad som är allvarlig sjukdom. Hur ska KAV-utövarna kunna skilja mellan att behandla allvarlig sjukdom och att behandla symtom av allvarlig sjukdom? Behandling av många allvarliga sjukdomar, exempelvis inom psykiatrin, kan ju betraktas vara symtomatisk och inte botande.

Läs SBU:s hela remissvar för:

Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15)
samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)