Evidenskarta Kartläggning av tandvården

I evidenskartorna nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de metoder och utfall som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel-fil eller bild.

Publikationstyp
Metoder
Tandvårdsområde
Metod
Prevention Diagnostik Behandling
Område
Bettfysiologi
3
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
3
Systematiska översikter med hög risk för bias
107
Systematiska översikter med hög risk för bias
Dentala implantat
5
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
7
Systematiska översikter med hög risk för bias
306
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
269
Systematiska översikter med hög risk för bias
Endodonti
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
4
Systematiska översikter med hög risk för bias
8
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
Kariologi
Käkkirurgi
254
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
309
Systematiska översikter med hög risk för bias
Odontologisk radiologi
1
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
1
Systematiska översikter med hög risk för bias
Oral protetik
2
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
6
Systematiska översikter med hög risk för bias
9
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
2
Systematiska översikter med hög risk för bias
116
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
158
Systematiska översikter med hög risk för bias
Orofacial medicin
145
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
147
Systematiska översikter med hög risk för bias
Ortodonti
7
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
7
Systematiska översikter med hög risk för bias
141
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
181
Systematiska översikter med hög risk för bias
Parodontologi
114
Systematiska översikter med måttlig eller låg risk för bias
141
Systematiska översikter med hög risk för bias