Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens från Cochrane Database of Systematic Reviews.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_03 Diarienr: SBU 2021/483 https://www.sbu.se/2022_03

Översiktens frågeställning

Vilka effekter har kognitiv träning hos personer med mild till måttlig demens?

SBU:s svar

Kognitiv träning har troligen en liten till måttlig effekt på generell kognition för personer med mild till måttlig demenssjukdom (måttlig tillförlitlighet).

Kommenterad systematisk översikt

Bahar‐Fuchs A, Martyr A, Goh AMY, Sabates J, Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2019(3). Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD013069.pub2.

Publicerad: 25 mars 2019

Senaste sökning: 2018-07-05

Pressmeddelande

Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom. Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Viss effekt av hjärnträning vid mild till måttlig demens

Så kallad kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens ger troligen viss allmän kognitiv förbättring under en period, och förbättrar möjligen även ordflödet i tal, jämfört med sedvanliga insatser, ospecifika aktiviteter eller ingen insats. Det visar en välgjord systematisk översikt från Cochrane som SBU har granskat* och kommenterat. Sammanlagt 2000 personer deltog i de 33 ingående studierna, varav de flesta randomiserade. Träningen bedrevs ofta individuellt under månader, och effekten verkade bestå 3–12 månader efter avslutad insats.

Läs artikeln
Sidan publicerad