Träning för att lindra primär dysmenorré

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som utvärderar effekten av träning hos kvinnor som har primär dysmenorré.

Projektgrupp

Sakkunnig

Anna-Sofia Melin, specialistläkare, med dr, Capio Gynekologi Globen och Haninge Ungdomsmottagning, Stockholm

SBU

Rebecca Silverstein, projektledare
Agneta Brolund, informationsspecialist
Caroline Jungner, projektadministratör


Granskare

Åsa Tornberg, universitetslektor, docent, institutionen för hälsovetenskaper, barn och familjers hälsa, Lunds universitet, Lund

 

 

 

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-03-26
Rapportnr: 2020_03
Diarienr: SBU 2019/689
https://www.sbu.se/2020_03