Träning för att lindra primär dysmenorré

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som utvärderar effekten av träning hos kvinnor som har primär dysmenorré.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2020_03 Diarienr: SBU 2019/689 https://www.sbu.se/2020_03

Projektgrupp

Sakkunnig

Anna-Sofia Melin, specialistläkare, med dr, Capio Gynekologi Globen och Haninge Ungdomsmottagning, Stockholm

SBU

Rebecca Silverstein, projektledare
Agneta Brolund, informationsspecialist
Caroline Jungner, projektadministratör


Granskare

Åsa Tornberg, universitetslektor, docent, institutionen för hälsovetenskaper, barn och familjers hälsa, Lunds universitet, Lund

 

 

 

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

Att vara fysiskt aktiv ett par, tre gånger i veckan kan lindra svår menssmärta hos unga kvinnor, jämfört med att vara stillasittande. Det visar en Cochrane-översikt som SBU har analyserat närmare.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad