Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det är troligt att behandling med individuella kognitiva beteendeterapier (KBT) som är traumafokuserade minskar symtom på PTSD hos barn och unga från 7-årsåldern både på kort och lång sikt (upp till 1 år). Individuell KBT som är traumafokuserad har troligen även effekt när det gäller att minska inåtriktade (internaliserande) och utagerande (externaliserande) symtom på kort sikt. Behandlingen verkar även vara kostnadseffektiv.

Bilaga 1 Resultattabeller

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2019-06-05
Rapportnr: 2019_04
Diarienr: SBU 2019/128
https://www.sbu.se/2019_04

Liknande publikationer