PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Rapporter om PTSD 

Vuxna

Barn och unga

Flyktingar och asylsökande

I december publicerar SBU årets sista rapport om PTSD

  • Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna.

Seminarium

Interventionsforskning på ensamkommande flyktingungdomar – Etiskt problem eller nödvändighet? Ett seminarium av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin.

Sidan uppdaterad