PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

Publicerat

Publiceras hösten 2019

  • Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna.
    Kontaktperson är Margareta Hedner, SBU
  • Insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna.
    Kontaktperson är Margareta Hedner, SBU
  • Läkemedelsbehandling vid PTSD hos vuxna.
    Kontaktperson är Lina Leander, SBU

Sidan uppdaterad