Vetenskap & Praxis

Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

Glaukom är ett samlingsnamn för flera olika ögonsjukdomar. Vid så kallat trångvinkelglaukom, som är ett ganska sällsynt tillstånd i Sverige och betydligt vanligare i Asien, ökar trycket i ögat till följd av att regnbågshinnan hindrar avflödet av kammarvätska. Om flödet blockeras helt uppstår akut glaukom.

I Sverige brukar laser användas för att sänka det höga ögontrycket vid trångvinkelglaukom. Men en Cochrane-rapport tyder på att mer av synfältet skulle sparas med linskirurgi än med laser.

Även om båda behandlingarna sänker ögontrycket vid trångvinkelglaukom, verkar synfältsbortfallet på sikt bli mindre hos personer där linsen har opererats bort än hos dem som behandlats med laser. Det visar en studie som har följt behandlingsresultaten upp till tre år och som lyfts fram i en välgjord* Cochrane-översikt. Resultatet gäller personer med trångvinkelglaukom som aldrig har haft någon akut tryckstegring i ögat.

Enligt översiktsförfattarna är slutsatsen för denna patientgrupp ganska säker. SBU framhåller dock i sin kommentar att tillförlitligheten kan vara lägre eftersom det bygger på en enda studie. Myndigheten har inte bedömt risken för snedvridning i denna studie.

Att operera bort ögats lins är ett mycket vanligt ingrepp som utförs på många ställen i Sverige. Vid kroniskt trångvinkelglaukom är risken för komplikationer högre. Där kräver ingreppet individuell bedömning, noggrann patientinformation och en erfaren kirurg, framhåller SBU. Bland behandlingsalternativen finns ögondroppar, laserbehandling och kirurgi. Tidig diagnos och rätt behandling skonar synen. (RL)

Om kommentaren

Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom. SBU, 2021. Sakkunnig: doc Gauti Jóhannesson, överläk, Ögonklin Västerbotten, Umeå. Gransk: doc Enping Chen, överläk, S:t Eriks Ögonsjukh, Sthlm. Projektledare SBU: Naama K Modén, registrator@sbu.se.

Kommenterad översikt: Ong AY, et al. Lens extraction... Cochrane Database Syst Rev 2021;3(3):Cd005555.

Läs hela kommentaren på: www.sbu.se/2021_04

* SBU har inte bedömt de enskilda studier som ingår i översikten.