Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Översiktens författare utvärderade effekten av linsextraktion i jämförelse med andra behandlingar för patienter med primärt kroniskt trångvinkelglaukom.

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Översiktens frågeställning

Vilken effekt har linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom?

Kommenterad systematiska översikt

Ong AY, Ng SM, Vedula SS, Friedman DS. Lens extraction for chronic angle-closure glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):Cd005555. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005555.pub3.

Publicerad: 2021-03-24

Senaste sökning: 2019-12-13

Sidan publicerad