Linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Översiktens författare utvärderade effekten av linsextraktion i jämförelse med andra behandlingar för patienter med primärt kroniskt trångvinkelglaukom.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens frågeställning

Vilken effekt har linsextraktion vid primärt kroniskt trångvinkelglaukom?

Kommenterad systematiska översikt

Ong AY, Ng SM, Vedula SS, Friedman DS. Lens extraction for chronic angle-closure glaucoma. Cochrane Database Syst Rev. 2021;3(3):Cd005555. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD005555.pub3.

Publicerad: 2021-03-24

Senaste sökning: 2019-12-13

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

Glaukom är ett samlingsnamn för flera olika ögonsjukdomar. Vid så kallat trångvinkelglaukom, som är ett ganska sällsynt tillstånd i Sverige och betydligt vanligare i Asien, ökar trycket i ögat till följd av att regnbågshinnan hindrar avflödet av kammarvätska. Om flödet blockeras helt uppstår akut glaukom.

Läs artikeln
Sidan publicerad