Vetenskap & Praxis

Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

Vilken sammanställd forskning finns det om tillförlitligheten hos bedömningsinstrument avseende delirium hos patienter i slutenvård? Den frågan har ställts till SBU:s upplysningstjänst.

Upplysningstjänsten fann fyra systematiska översikter som på övergripande nivå verkade hålla godtagbar kvalitet. Enligt översiktsförfattarna finns det många validerade instrument, varav CAM, OSLA och RASS har god diagnostisk tillförlitlighet. Enligt författarna är de användbara för vuxna och äldre inom slutenvården. Författarna fann även indikationer på att instrument som har utformats för att mäta vakenhet fungerar särskilt väl på patienter med en bakomliggande demenssjukdom. Bedömningsinstrument som involverar anhöriga beskrevs som enkla att använda och uppgavs vara en lämplig metod för att identifiera delirium.

Upplysningstjänsten har inte granskat de enskilda resultatens tillförlitlighet och har inte heller bedömt översikternas slutsatser utifrån svenska förhållanden.

Delirium är ett akut konfusionstillstånd, en tillfällig förvirring, med kraftigt störd, växlande uppmärksamhet, orientering och tankeförmåga. Tillståndet är allvarligt och förekommer ofta hos sköra äldre. [RL]

Om svaret från SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst. Bedömningsinstrument för att identifiera delirium hos patienter inom slutenvården. Läs hela svaret på www.sbu.se/ut202009