Mobilt dermatoskop jämfört med endast mobilkamera vid bedömning av hudförändringar

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen Vilka vetenskapliga studier finns på diagnostisk tillförlitlighet av bedömning av hudförändringar avbildade med dermatoskop som fästs på mobilkamera respektive med bilder tagna bara med mobilkamera?

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Hudcancer har ökat kraftigt de senaste decennierna och tidig upptäckt är avgörande för prognosen. En första bedömning av hudförändringar görs av en dermatolog (hudläkare). Undersökningen görs ofta på en hudmottagning men utvecklingen av mobilkameror som gör det möjligt att lätt skicka bilder har medfört att den första bedömningen kan göras från en bild. Det finns även dermatoskop som anpassats till mobiltelefoner för att ge bra bilder.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på diagnostisk tillförlitlighet av bedömning av hudförändringar avbildade med dermatoskop som fästs på mobilkamera respektive med bilder tagna bara med mobilkamera?

Frågeställare: Läkare på Min doktor

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat två primärstudier. Dessa har undersökt diagnostisk tillförlitlighet när bedömare har tillgång både till översiktsbilder tagna med mobilkamera och förstoringsbilder tagna med mobilt dermatoskop fastsatt på samma mobilkamera. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Mobilt dermatoskop jämfört med endast mobilkamera vid bedömning av hudförändringar [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: http://www.sbu.se/ut202037

Sidan publicerad