Dopplerultraljudsundersökning vid misstänkt testikeltorsion

Plötslig smärta i pungen kan bero på testikeltorsion (testikelvridning). Vid testikeltorsion försämras blodtillförseln till testikeln och i värsta fall kan tillförseln upphöra helt. Testikelvävnaden kan då dö och man får en skrumpning (atrofi) och en testikel som inte fungerar. Misstanke om testikeltorsion är ett tillstånd som kräver skyndsam hantering och säker diagnostik.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken diagnostisk tillförlitlighet har dopplerultraljudsundersökning för att upptäcka testikeltorsion?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat tretton diagnostiska studier som undersöker diagnostisk tillförlitlighet i form av sensitivitet och specificitet för dopplerultraljudsundersökning vid misstänkt testikeltorsion. I sex av dessa studier utvärderades samtliga patienter med både dopplerultraljud och kirurgi (exploration).

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Referenser

 1. Testikelvridning, 1177 Vårdguiden [citerad 2017-08-22]. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Testikelvridning/.
 2. Smärtor i pungen hos pojkar, 1177 Vårdguiden [citerad 2017-08-22]. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Smartor-i-pungen-hos-pojkar/.
 3. Altinkilic B, Pilatz A, Weidner W. Detection of normal intratesticular perfusion using color coded duplex sonography obviates need for scrotal exploration in patients with suspected testicular torsion. J Urol 2013;189:1853-8.
 4. Tajchner L, Larkin JO, Bourke MG, Waldron R, Barry K, Eustace PW. Management of the acute scrotum in a district general hospital: 10-year experience. ScientificWorldJournal 2009;9:281-6.
 5. Waldert M, Klatte T, Schmidbauer J, Remzi M, Lackner J, Marberger M. Color Doppler sonography reliably identifies testicular torsion in boys. Urology 2010;75:1170-4.
 6. Kravchick S, Cytron S, Leibovici O, Linov L, London D, Altshuler A, et al. Color Doppler sonography: its real role in the evaluation of children with highly suspected testicular torsion. Eur Radiol 2001;11:1000-5.
 7. al Mufti RA, Ogedegbe AK, Lafferty K. The use of Doppler ultrasound in the clinical management of acute testicular pain. Br J Urol 1995;76:625-7.
 8. Grossi FS, D'Elia A, Barnaba D, Larocca L, Sallustio G, De Michele V, et al. Evaluation of acute scrotum by color-coded Doppler ultrasonography: A prospective study with surgical confirmation of the diagnosis. Acta Urologica Italica 1995;9:173-176.
 9. Bickerstaff KI, Sethia K, Murie JA. Doppler ultrasonography in the diagnosis of acute scrotal pain. Br J Surg 1988;75:238-9.
 10. Stehr M, Boehm R. Critical validation of colour Doppler ultrasound in diagnostics of acute scrotum in children. Eur J Pediatr Surg 2003;13:386-92.
 11. Kalfa N, Veyrac C, Lopez M, Lopez C, Maurel A, Kaselas C, et al. Multicenter assessment of ultrasound of the spermatic cord in children with acute scrotum. J Urol 2007;177:297-301; discussion 301.
 12. Nussbaum Blask AR, Bulas D, Shalaby-Rana E, Rushton G, Shao C, Majd M. Color Doppler sonography and scintigraphy of the testis: a prospective, comparative analysis in children with acute scrotal pain. Pediatr Emerg Care 2002;18:67-71.
 13. Dell'Atti L, Fabiani A, Marconi A, Mantovani P, Muzzonigro G. Reliability of echo-color-Doppler in the differential diagnosis of the "acute scrotum". Our experience. Arch Ital Urol Androl 2005;77:66-8.
 14. Hendrikx AJ, Dang CL, Vroegindeweij D, Korte JH. B-mode and colour-flow duplex ultrasonography: a useful adjunct in diagnosing scrotal diseases? Br J Urol 1997;79:58-65.
 15. Weber DM, Rosslein R, Fliegel C. Color Doppler sonography in the diagnosis of acute scrotum in boys. Eur J Pediatr Surg 2000;10:235-41.
 16. Gunther P, Schenk JP, Wunsch R, Holland-Cunz S, Kessler U, Troger J, et al. Acute testicular torsion in children: the role of sonography in the diagnostic workup. Eur Radiol 2006;16:2527-32.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2017-09-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201714

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Sharzad Emamikia och Miriam Entesarian Matsson vid SBU.

Sidan publicerad