Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Injektioner med koncentrerade blodplättar för behandling av tendinopatier

Lästid: ca 8 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Tendinopati, sjukdom i någon av kroppens senor/senskidor, är relativt vanligt i Sverige. Till tendinopatierna räknas till exempel tennisarmbåge, hopparknä och akillestendinopati (hälsenetendinopati) och de förekommer oftast hos idrottande personer, men också hos dem med en mer stillasittande livsstil. 

Tendinopatier är svårbehandlade, oftast brukar man försöka låta smärtan gå över av sig själv eller utöva sjukgymnastik, men i de fall detta inte har någon verkan övervägs kirurgi, eller vanligare, någon typ av injektionsterapi.

En relativt ny typ av injektionsterapi är behandling med koncentrerade blodplättar (platelet-rich plasma, PRP).

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Har injektioner med koncentrerade blodplättar (platelet-rich plasma, PRP) effekt vid tendinopatier?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Detta är en uppdatering av det svar som publicerades 2011-12-21 och sedan dess har många systematiska översikter rörande effekten av PRP-injektioner för behandling av tendinopatier publicerats. I den här uppdateringen har vi inkluderat två generella översikter som behandlar effekten av PRP-injektioner för behandling av ett flertal olika tendinopatier, men också tre översikter där man specifikt inriktat sig på behandling av akillestendinopati, hopparknä respektive tennisarmbåge.

Antalet välgjorda kliniska studier i det här forskningsområdet är få och flertalet systematiska översikter inkluderar samma studier, studier av både låg och hög kvalitet samt PRP-injektioner som tilläggsterapi vid kirurgiska ingrepp, det vill säga inte som självständig behandling. Sammantaget drar man i de flesta översikter slutsatsen att det ännu inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag i form av välgjorda kliniska studier, för att säga något om effekten av PRP-injektioner vid behandling av tendinopatier. Endast i översikten om PRP-injektioner vid kronisk tennisarmbåge av de Vos och medarbetare säger man att det finns stark evidens för att de inte ger någon effekt, men de studier som inkluderades var små, 28-150 patienter (totalt 238). Dessutom inkluderades samma studier i översikten av Andia och Maffulli och där sa man att studierna var för heterogena för att kunna dra någon slutsats angående effekten av PRP-injektioner vid tennisarmbåge.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 150409.

Identifierad litteratur

Inkluderade systematiska översikter

de Vos, R.J., J. Windt, and A. Weir. Strong evidence against platelet-rich plasma injections for chronic lateral epicondylar tendinopathy: a systematic review. Br J Sports Med, 2014. 48(12): p. 952-6.

Andia, I. and N. Maffulli. Muscle and Tendon Injuries: The Role of Biological Interventions to Promote and Assist Healing and Recovery. Arthroscopy, 2015.

Moraes, V.Y., et al.. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue injuries. Cochrane Database Syst Rev, 2014. 4: p. Cd010071.

Maffulli, N., et al. Pharmacological interventions for the treatment of Achilles tendinopathy: A systematic review of randomized controlled trials. British Medical Bulletin, 2015. 113(1): p. 101-115.

Liddle, A.D. and E.C. Rodriguez-Merchan. Platelet-Rich Plasma in the Treatment of Patellar Tendinopathy: A Systematic Review. Am J Sports Med, 2014.


Publiceringsdatum

2015-06-16

Programchef

Jan Liliemark

Ansvarig utredare

Lisa Fredriksson

Jessica Dagerhamn, Jessica.dagerhamn@sbu.se

Övriga medarbetare

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

Litteratursökning tom 150409

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via embase, CINAHL via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 8 April 2015

Platelet rich plasma for the treatment of tendinopathy

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

"Tendinopathy"[Mesh] OR "Tendinopathy"[Title/abstract] OR "Tendinopathies"[Title/abstract] OR "Tendinitis"[Title/abstract] OR "Tendonitis"[Title/abstract] OR "Tendonitides"[Title/abstract] OR "Tendinosis"[Title/abstract] OR "Tendinoses"[Title/abstract] Filters: Publication date from 2011/11/30 to 2015/04/08

1812

2.     

"Tennis Elbow"[Mesh] OR ( tennis[Title/Abstract] AND ( elbow[Title/Abstract] OR elbows[Title/Abstract] ) ) OR ( ( lateral[Title/Abstract] OR medial[Title/Abstract] ) AND ( Epicondylitis[Title/Abstract] OR epicondylalgia[Title/Abstract] OR epicondylosis[Title/Abstract] ) ) Filters: Publication date from 2011/11/30 to 2015/04/08

349

3.     

"Achilles Tendon"[Mesh] OR "achilles tendon"[Title/Abstract] OR "patellar tendon" OR "rotator cuff" OR "Rotator Cuff"[Mesh] OR "Shoulder Impingement Syndrome"[Mesh] OR "shoulder impingement syndrome"[Title/Abstract] OR "supraspinatus"[Title/Abstract] OR "golfers elbow"[Title/Abstract] OR "jumpers knee"[Title/Abstract] Filters: Publication date from 2011/11/30 to 2015/04/08

4543

4.     

1. OR 2. OR 3.

5979

Intervention:

5.     

( "Platelet-Rich Plasma"[Mesh] OR "Platelet Rich Plasma"[Title/abstract] OR "PRP"[Title/abstract] OR "Thrombocyte Rich Plasma"[Title/abstract] OR ACP[Title/Abstract] ) Filters: Publication date from 2011/11/30 to 2015/04/08

4757

Final

4. AND 5.

239

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 9 April 2015

Platelet rich plasma for the treatment of tendinopathy

 

Search terms

Items found

Population:

1.   

   MeSH descriptor: [Tendinopathy] explode all trees

353

2.     

“tendinopathy”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

380

3.     

“tendinopathies”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

35

4.     

“tendinoses”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

2

5.     

“tendinosis”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

53

6.     

“tendinitis”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

350

7.     

“tendonitis”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

350

8.     

1. OR 2. OR 3. OR 4. OR 5. OR 6. OR 7

672

9.     

MeSH descriptor: [Tennis Elbow] explode all trees

250

10.  

tennis and elbow:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

390

11.  

lateral and (epicondylitis or epicondylitides or epicondylalgia or epicondylosis):ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

272

12.  

9. OR 10. OR 11.

441

13.  

8. OR 12.

1070

Intervention:

14.  

MeSH descriptor: [Platelet-Rich Plasma] explode all trees

197

15.  

”platelet-rich plasma”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

552

16.  

“PRP”:ti,ab,kw  (Word variations have been searched)

731

17.  

Thrombocyte rich plasma:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

126

18.  

"ACP":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

212

19.  

14. OR 15. OR 16. OR 17. OR 18.

1240

Limits:

20.  

Cochrane reviews

 

21.  

Other reviews

 

22.  

Technology assessment

 

23.  

Date later than 2011-11-10

 

Final

13. AND 19. AND 20. OR 21. OR 22. AND 23.

4

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[KW] = Key Word

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Embase via embase.com 9 April 2015

Platelet rich plasma for the treatment of tendinopathy

 

Search terms

Items found

Population:

24.  

   'tendinopathy' AND [2011-2015]/py

1256

25.  

tendinopathies AND [2011-2015]/py

273

26.  

'tendinitis' AND [2011-2015]/py

2581

27.  

'tendonitis' AND [2011-2015]/py

309

28.  

'tendinosis' AND [2011-2015]/py

283

29.  

tendinoses AND [2011-2015]/py

4

30.  

'tennis elbow' AND [2011-2015]/py

528

31.  

'lateral epicondylitis' AND [2011-2015]/py

259

32.  

'rotator cuff' AND [2011-2015]/py

3433

33.  

'shoulder impingement syndrome' AND [2011-2015]/py

748

34.  

'jumpers knee' AND [2011-2015]/py

5

35.  

   1. OR 2. OR 3. OR 4. OR 5. OR 6. OR 7. OR 8. OR 9. OR 10. OR 11.

6715

Intervention:

36.  

'platelet rich plasma'/exp OR 'platelet rich plasma' AND [2011-2015]/py

3424

37.  

'prp' AND [2011-2015]/py

5736

38.  

'thrombocyte rich plasma' AND [2011-2015]/py

3165

39.  

4. OR 5. OR 6.

7441

Final

12. AND 16.

414

/py = published year

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Cinahl via ebsco.com 9 April 2015

Platelet rich plasma for the treatment of tendinopathy

 

Search terms

Items found

Limits:

40.  

Exclude MEDLINE records

 

41.  

Published Date: 20110101-20151231

 

42.  

1. AND 2.

 

Intervention:

43.  

”platelet rich plasma” AND 3.

99

44.  

    ”thrombocyte rich plasma” and 3.

0

45.  

4. OR 5.

99

Population:

46.  

”tendinopathy” AND 3.

223

47.  

”tendonitis” AND 3.

17

48.  

”tendinitis” AND 3.

26

49.  

”tendinosis” AND 3.

16

50.  

”tennis elbow” AND 3.

95

51.  

”lateral epicondylitis” AND 3.

26

52.  

7. OR 8. OR 9. OR 10. OR 11. OR 12.

325

Final

6. AND 13.

26

 The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad