Alla våra evidenskartor inom olika områden

I SBU:s evidenskartor presenterar vi de forskningsstudier som finns för ett specifikt forskningsområde. Vanligtvis inkluderas enbart systematiska översikter, men i vissa evidenskartor ingår även primärstudier. Studierna i evidenskartan presenteras vanligen utifrån population, intervention/insats och utfall, men det kan även variera utifrån ämnesområde. Se alla våra kartor