Kunskapshjulet vid praktiknära forskning

Att fylla vetenskapliga kunskapsluckor genom praktiknära forskning kräver samverkan mellan många olika aktörer. Processen kan liknas vid ett ekologiskt system där de enskilda aktiviteterna är beroende av varandra (se figur).

Delarna i processen omfattar att utvärdera kunskapsläget genom en systematisk översikt, identifiera vetenskapliga kunskapsluckor, prioritera vilka forskningsfrågor som är viktigast att beforska och finansiera samt att utföra praktiknära forskning. I centrum av hjulet finns de som bäst kan visa var både praktiknära forskning och systematiska översikter behövs, nämligen patienter, brukare, profession och närstående. De är även nyckelpersoner när det gäller att prioritera forskningsfrågor, medverka i utformningen av forskningen samt vid implementering av den kunskap som tas fram. Läs mer om kunskapshjulet (sid 14)