Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Rutinmässigt ultraljud under graviditet – Frågor och svar

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Uppdaterad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Denna broschyr är baserad på SBU:s rapport "Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet" som publicerades 1998 och "Metoder för tidig fosterdiagnostik" publicerad 2006. Rapporterna bygger på en kritisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området.

Texten beskriver kunskapsläget när rapporterna publicerades. Allt eftersom den tekniska och medicinska utvecklingen går framåt och nya forskningsstudier publiceras kan vissa förhållanden komma att förändras.

Publicerad: Uppdaterad: 2012-12-18
Sidan uppdaterad