Rutinmässigt ultraljud under graviditet – Frågor och svar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Denna broschyr är baserad på SBU:s rapport "Rutinmässig ultraljudsundersökning under graviditet" som publicerades 1998 och "Metoder för tidig fosterdiagnostik" publicerad 2006. Rapporterna bygger på en kritisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området.

Texten beskriver kunskapsläget när rapporterna publicerades. Allt eftersom den tekniska och medicinska utvecklingen går framåt och nya forskningsstudier publiceras kan vissa förhållanden komma att förändras.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 1999-01-01
Reviderad: 2012-12-18
Kontakta SBU: registrator@sbu.se