5.4

Knut har nu troligen haft sekretorisk otit i 5–6 månader och sannolikheten för snar utläkning har minskat. En episod som pågår längre än tre månader har svårare att spontanläka. Dessutom finns anamnestiska uppgifter som kan tala för hörselnedsättning.

Därför bör Knut remitteras till ÖNH-klinik för hörselbedömning och ställningstagande till rörbehandling.

Gå vidare