Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SD-BERA vid diagnostik av autismspektrumtillstånd eller ADHD

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Att utreda och diagnostisera autismspektrumtillstånd och ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD) är en komplex och omfattande uppgift. Mätning av biologiska markörer, biomarkörer, för dessa tillstånd skulle kunna komplettera den kliniska bedömningen av patientens funktion och beteende. Ett annat syfte skulle vara tidigare upptäckt och behandling. 

Företaget som tagit fram SensoDetect®BERA-metoden uppger att den kan fungera som diagnosstöd vid neuropsykiatriska tillstånd.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Kan SensoDetect®BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnos vid autismspektrumtillstånd eller ADHD?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några kliniska studier, publicerade i sin helhet, som direkt utvärderar SensoDetect®BERA-metoden för att diagnostisera autismspektrumtillstånd eller ADHD. En klinisk prövning är dock pågående.

Sammantaget finns i nuläget inget underlag för att besvara frågeställningen.

Läs även Upplysningstjänstens svar om SD-BERA för diagnostik vid schizofreni  samt Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet och ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet, alla publicerade år 2013.  

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-08-11.


Frågeställare

Sjukvårdspersonal, Avd för habilitering, Mora

Datum

2014-09-05

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Miriam Entesarian Matsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-08-11

Databaser
Pubmed via NLM, The Cochrane Library via Wiley,
Embase via embase, PsycINFO via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 11 August 2014

SD-BERA for diagnosis of autism spectrum disorder and ADHD

 

Search terms

Items found

1.     

"Evoked Potentials, Auditory, Brain Stem"[Mesh]

6832

2.     

"Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Mesh]

19 754

3.     

"Child Development Disorders, Pervasive"[Mesh]

20 212

4.     

"Asperger Syndrome"[Mesh]

1456

5.     

"Autistic Disorder"[Mesh]

15 780

6.     

1 AND (2 OR 3 OR 4 OR 5)

42

7.     

bera[Title/Abstract]

220

8.     

sd bera[Title/Abstract]

0

9.     

sensodetect

3

10.  

"Brainstem Evoked Response Audiometry"[tiab]

114

Final

6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10

326

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cohrane Library via Wiley 11 August 2014

 

 

Search terms

Items found

1.     

MeSH descriptor: [Audiometry, Evoked Response] explode all trees

38

2.     

MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees

1601

3.     

MeSH descriptor: [Child Development Disorders, Pervasive] explode all trees

686

4.     

MeSH descriptor: [Asperger Syndrome] explode all trees

39

5.     

MeSH descriptor: [Autistic Disorder] explode all trees

519

Final

1 AND (2 OR 3 OR 4 OR 5)

0

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

 

Embase via embase.com 11 August 2014

SD-BERA for diagnosis of autism spectrum disorder and ADHD

 

Search terms

Items found

1.     

'evoked response audiometry'/exp OR 'evoked response audiometry':ab,ti AND [embase]/lim

4591

2.     

'attention deficit disorder'/exp OR 'attention deficit disorder':ab,ti AND [embase]/lim

31 713

3.     

'autism'/exp OR autism:ab,ti AND [embase]/lim

34 793

4.     

'asperger syndrome'/exp OR 'asperger syndrome':ab,ti AND [embase]/lim

2885

5.     

1 AND (2 OR 3 OR 4)

8

6.     

'bera':ab,ti AND [embase]/lim

257

7.     

'sd bera':ab,ti AND [embase]/lim

0

8.     

'sensodetect':ab,ti AND [embase]/lim

0

Final

5 OR 6 OR 7 OR 8

265

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/mj = Major Topic

:ab = Abstract

:au = Author

:ti = Article Title

:ti:ab = Title or abstract

* = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

   PsycINFO via EBSCO 11 August 2014

   SD-BERA for diagnosis of autism spectrum disorder and ADHD

 

Search terms

Items found

1.     

DE “Auditory Evoked Potentials”

5679 

2.     

DE "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"

13 986

3.     

DE "Pervasive Developmental Disorders"

7849

4.     

DE "Aspergers Syndrome"

2299

5.     

DE "Autism"

20 599

Final

1 AND (2 OR 3 OR 4 OR 5)

111

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “PsycINFO Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's
searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad