Rotfyllning med sealer innehållande formaldehyd

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av rotfyllning med rotkanalsealer innehållande formaldehyd jämfört med rotkanalsealer utan formaldehyd?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Rotfyllning, en endodontisk behandling, utförs på tänder till exempel när tandens pulpa har blivit inflammerad eller infekterad. Vid behandlingen tas pulpan bort och rotkanalerna fylls med tätslutande rotfyllning. En så kallad ”rotkanalsealer” fyller ut ojämnheter och bidrar till vidhäftning mellan rotkanalens väggar och rotfyllningsmaterialet. 

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av rotfyllning med rotkanalsealer innehållande formaldehyd jämfört med rotkanalsealer utan formaldehyd?

Frågeställare: Tandläkare, Halmstad

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som utvärderat vare sig utläkning, eller lyckandefrekvens efter rotfyllning med en rotkanalsealer som innehåller formaldehyd jämfört med rotkanalsealer utan formaldehyd.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Rotfyllning med sealer innehållande formaldehyd [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202217

Sidan publicerad