Prevention av våld bland barn, unga och unga vuxna

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2016-01-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201601
Sidan publicerad