Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Program som förebygger våld mellan barn, unga eller unga vuxna

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkande behandling, mobbning eller våld i skolan eller i öppen verksamhet. Trots detta sker det. Det finns ett flertal program för att förebygga våld i till exempel skolan.

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det evidensbaserade program som förebygger våld mellan barn, unga och unga vuxna?

Sammanfattning

Upplysningstjänsten identifierade fjorton systematiska översikter av studier om våldsprevention, det vill säga att förebygga våld i någon form, bland barn, unga eller unga vuxna. Det är svårt att dra slutsatsen att något program är bättre än ett annat eftersom de program som utvärderas av översiktsförfattarna skiljer sig åt vad gäller exempelvis vad de innehåller (föreläsningar, gruppdiskussioner etc.) och vem som utövar våldet. Tolv av dessa översikter handlar om att förebygga våld i skolan och en i annan typ av öppen verksamhet. En översikt handlade om att förebygga våld och kriminalitet generellt, oavsett verksamhet.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Prevention av våld bland barn, unga och unga vuxna" från januari 2016.

Referenser

 1. http://www.olweusinternational.no/
 2. Skolverket. Utvärdering av metoder mot mobbning. 2011.
 3. http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2008-10-23-effectiveness-of-programmes-to-reduce-school-bullying.html.
 4. Farrington D, Ttofi M. School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization: A Systematic Review. In; 2009.
 5. Sancassiani F, Pintus E, Holte A, Paulus P, Moro MF, Cossu G, et al. Enhancing the emotional and social skills of the youth to promote their wellbeing and positive development: A systematic review of universal school-based randomized controlled trials. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2015;11 Supplement 1:21-40.
 6. Evans CBR, Fraser MW, Cotter KL, Author A, University, of North Carolina at Chapel Hill SoSWT-T-K, et al. The effectiveness of school-based bullying prevention programs: A systematic review. Aggression and Violent Behavior 2014;19:532-544.
 7. Zych I, Ortega-Ruiz R, Del Rey R, Author A, Universidad d, Córdoba CS, et al. Systematic review of theoretical studies on bullying and cyberbullying: Facts, knowledge, prevention, and intervention. Aggression and Violent Behavior 2015;23:1-21.
 8. Langford R, Bonell C, Jones H, Pouliou T, Murphy S, Waters E, et al. The World Health Organization's Health Promoting Schools framework: a Cochrane systematic review and meta-analysis. BMC public health 2015;15:130.
 9. Shackleton N, Jamal F, Viner RM, Dickson K, Patton G, Bonell C, et al. School-Based Interventions Going beyond Health Education to Promote Adolescent Health: Systematic Review of Reviews. Journal of Adolescent Health 2016;58:382-396.
 10. De La Rue L, Polanin J, Espelage D, Pigott T. School-Based Interventions to Reduce Dating and Sexual Violence: A Systematic Review. In; 2014.
 11. De Koker P, Mathews C, Zuch M, Bastien S, Mason-Jones AJ, Author A, et al. A systematic review of interventions for preventing adolescent intimate partner violence. Journal of Adolescent Health 2014;54:3-13.
 12. Fellmeth Gracia LT, Heffernan C, Nurse J, Habibula S, Sethi D. Educational and skills-based interventions for preventing relationship and dating violence in adolescents and young adults. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
 13. Park-Higgerson HK, Perumean-Chaney SE, Bartolucci AA, Grimley DM, Singh KP, Author A, et al. The evaluation of school-based violence prevention programs: A meta-analysis. Journal of School Health 2008;78:465-479.
 14. Hahn R, Fuqua-Whitley D, Wethington H, Lowy J, Crosby A, Fullilove M, et al. Effectiveness of Universal School-Based Programs to Prevent Violent and Aggressive Behavior. A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine 2007;33:S114-S129.
 15. Steffgen G, Recchia S, Viechtbauer W, Author A, University of L, Luxembourg, et al. The link between school climate and violence in school: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior 2013;18:300-309.
 16. Melendez-Torres GJ, Dickson K, Fletcher A, Thomas J, Hinds K, Campbell R, et al. Systematic review and meta-analysis of effects of community-delivered positive youth development interventions on violence outcomes. J Epidemiol Community Health 2016.
 17. Atienzo EE, Baxter SK, Kaltenthaler E. Interventions to prevent youth violence in Latin America: a systematic review. Int J Public Health 2016.
 18. Gavine A, MacGillivray S, Williams Damien J. Universal community-based social development interventions for preventing community violence by young people 12 to 18 years of age. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.
 19. Ehiri John E, Hitchcock Laurel I, Ejere Henry OD, Mytton Julie A. Primary prevention interventions for reducing school violence. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2007.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Detta svar är sammanställt av Jessica Dagerhamn, Anna Edemo, Nathalie Peira och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad