Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Prevention av våld bland barn, unga och unga vuxna

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Sidan publicerad