Prevention av våld bland barn, unga och unga vuxna

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2016-01-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/ut201601
Sidan publicerad