Motiverande samtal för tvångsvårdade ungdomar

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av motiverande samtal tvångsvårdade ungdomar?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används för att stärka förutsättningarna för beteendeförändring hos en individ. För ungdomar i institutionsvård kan motiverande samtal användas med syfte att minska skadligt bruk av alkohol och droger eller kriminalitet, men även att stärka motivationen att till exempel delta i skolundervisning.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekten av motiverande samtal tvångsvårdade ungdomar?

Frågeställare: Statens institutionsstyrelse (SiS)

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. Att systematiska översikter saknas ska dock inte tolkas som att insatsen saknar effekt, utan att sammanställd forskning behövs för att förbättra kunskapsläget.

Upplysningstjänsten har identifierat fyra relevanta artiklar från primärstudier. Studierna har undersökt effekten av motiverande samtal på substansbruk och kriminalitet för ungdomar i fängelse. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera denna rapport:

SBU. Motiverande samtal för tvångsvårdade ungdomar [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202311

Sidan publicerad