Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörningar och övervikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ätstörningar såsom anorexia nervosa och bulimia nervosa, är ett allvarligt hälsoproblem hos ungdomar, särskilt för flickor. Samtidigt har problemet med kraftig övervikt och fetma vuxit till ett folkhälsoproblem.

Mandometermetoden togs fram som ett led i behandlingen av ätstörningar för att lära patienterna äta normalt och känna igen sina signaler för hunger och mättnad med hjälp av en dator, en Mandometer. Denna metod används nu för behandling av både ätstörningar och övervikt vid specialiserade kliniker.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken evidens finns för Mandometermetodens effekt vid behandling av ätstörning och övervikt?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst identifierade tre studier som undersöker effekten av Mandometermetoden för att behandla personer med ätstörning. Författarna till en studie menar att Mandometermetoden är bättre än ingen behandling och författarna till den andra att Mandometermetoden inte är bättre än sedvanlig behandling. Den tredje studien är en registerstudie, utan kontrollgrupp, som beräknar genomsnittet patienter som är sjukdomsfria efter ett års behandling samt hur många som fått återfall under de närmsta 5 åren.

SBU:s upplysningstjänst identifierade också 4 studier som undersöker effekten av Mandometermetoden på behandling av övervikt hos barn och ungdomar. Två studier redovisar positiva resultat enligt författarna, den ena avseende sjukdomsfrihet och den andra avseende hormonell reaktion på kolhydratbelastning. Författarna till den tredje studien drar slutsatsen att det är svårt att få patienter att fullfölja behandlingar som syftar till viktminskning. I den fjärde studien drar författarna slutsatsen att metoden kostar mer än andra behandlingar men att den kan vara befogad när barnet inte svarar på konventionella livsstilsbehandlingar.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Mandometermetodens effekt för behandling av ätstörningar och övervikt" från april 2015.

Referenser

 1. Ioakimidis I, Zandian M, Ulbl F, Bergh C, Leon M, Sodersten P. How eating affects mood. Physiol Behav 2011;103:290-4.
 2. SBU. Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa [Hämtad 9 november 2017], http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/psykoterapeutisk-behandling-vid-anorexia-nervosa/.
 3. SBU. Behandling av hetsätningsstörning [Hämtad 9 november 2017], http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-hetsatningsstorning/.
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 [Hämtad 9 november 2017], http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-11.
 5. SBU. Mat vid fetma [Hämtad 9 november 2017], http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/mat-vid-fetma-/.
 6. Mandometer [Besökt den 9 november 2017], https://mando.se/.
 7. Mandolean [Besökt den 9 november 2017], http://www.mandolean.com/.
 8. Bergh C, Brodin U, Lindberg G, Sodersten P. Randomized controlled trial of a treatment for anorexia and bulimia nervosa. Proc Natl Acad Sci U S A 2002;99:9486-91.
 9. van Elburg AA, Hillebrand JJ, Huyser C, Snoek M, Kas MJ, Hoek HW, et al. Mandometer treatment not superior to treatment as usual for anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2012;45:193-201.
 10. Bergh C, Callmar M, Danemar S, Holcke M, Isberg S, Leon M, et al. Effective treatment of eating disorders: Results at multiple sites. Behav Neurosci 2013;127:878-89.
 11. Ford AL, Bergh C, Sodersten P, Sabin MA, Hollinghurst S, Hunt LP, et al. Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: randomised controlled trial. Bmj 2010;340:b5388.
 12. Galhardo J, Hunt LP, Lightman SL, Sabin MA, Bergh C, Sodersten P, et al. Normalizing eating behavior reduces body weight and improves gastrointestinal hormonal secretion in obese adolescents. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:E193-201.
 13. Hamilton-Shield J, Goodred J, Powell L, Thorn J, Banks J, Hollinghurst S, et al. Changing eating behaviours to treat childhood obesity in the community using Mandolean: the Community Mandolean randomised controlled trial (ComMando)--a pilot study. Health Technol Assess 2014;18:i-xxiii, 1-75.
 14. Hollinghurst S, Hunt LP, Banks J, Sharp DJ, Shield JP. Cost and effectiveness of treatment options for childhood obesity. Pediatr Obes 2014;9:e26-34.
 15. Banks J, Sharp DJ, Hunt LP, Shield JP. Evaluating the transferability of a hospital-based childhood obesity clinic to primary care: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2012;62:e6-12.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2018-01-18
https://www.sbu.se/ut201801