Laserbehandling med våglängden 808 nm vid smärta i muskler och leder hos äldre

Laserbehandlingar förekommer inom flera områden i vården exempelvis vid behandling av smärta i rygg, nacke, käkar och vid huvudvärk. I detta svar från SBU:s Upplysningstjänst tar vi upp laserbehandling mot smärta från muskulatur, leder och lednära vävnad hos äldre personer. Frågeställaren har särskilt efterfrågat effektstudier utförda med utrustningen MID-LITE 8080 och i andra hand laserbehandling med samma våglängd (808 nm).

Fråga till SBU:s upplysningtjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekterna av laserbehandling med våglängden 808 nm på smärta från muskulatur, leder och lednära vävnad hos äldre personer?

Frågeställare: Verksamhetschef inom Hälso- och sjukvård, äldreomsorg

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning varken identifierat någon relevant systematisk översikt eller primärstudie som svarar på frågan om behandling med MID-LITE 8080 har effekt på smärta från muskulatur, leder och lednära vävnad.

Vid utökad sökning av studier som undersökt effekten av laserbehandling med våglängden 808 nm hittade vi inte heller någon relevant forskning.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

PubMed via NLM 200122
Laser
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
Search terms Items found
Population:
1. "Nociceptive Pain"[Mesh] OR Pain[tiab] 604170
Intervention:
2. Irradia[tw] OR (mid[tiab] AND lite[tiab] AND 8080[tiab]) OR ("808 nm"[tiab] AND laser[tiab]) 1033
Combined sets:
3. 1 AND 2 50
Final 3 50

 

Cochrane Library via Wiley 200122
Laser
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Population:
1. [mh "Nociceptive Pain"] OR Pain:ti,ab,kw 165849
Intervention:
2. Irradia:ti,ab,kw OR (mid:ti,ab,kw AND lite:ti,ab,kw AND 8080:ti,ab,kw) OR ("808 nm":ti,ab,kw AND laser:ti,ab,kw) 118
Combined sets:
3. 1 AND 2 65
Final 3 65

 

Embase via embase.com 200122
Laser
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'nociceptive pain'/exp OR pain:ti,ab 890543
Intervention:
2. Irradia:ti,ab OR (mid:ti,ab AND lite:ti,ab AND 8080:ti,ab) OR ("808 nm":ti,ab AND laser:ti,ab) 1163
Combined sets:
3. 1 AND 2 70
Final 3 70

 

Databas via ebsco.com 200122
Laser
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. MH "Nociceptive Pain+" OR TI "Nociceptive Pain" OR TI Pain OR AB "Nociceptive Pain" OR AB Pain 220934
Intervention:
2. TI (Irradia OR (mid AND lite AND 8080) OR ("808 nm" AND laser)) OR AB (Irradia OR (mid AND lite AND 8080) OR ("808 nm" AND laser)) 99
Combined sets:
3. 1 AND 2 15
Final 3 15
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2020-03-12
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut202012
Diarienr: 2019/676
https://www.sbu.se/ut202012