Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kost vid ADHD och autismspektrumtillstånd

Det finns teorier om att olika typer av kosttillskott och dieter, där födoämnen utesluts ur maten eller där ämnen tillsätts i kosten, kan påverka symtomen hos personer med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) eller autismspektrumtillstånd. Det gäller till exempel glutenfri och mjölkfri kost, ketogen kost (en strikt variant av lågkolhydratkost) eller kost där socker eller olika tillsatsämnen utesluts. Kosttillskott kan till exempel innefatta fettsyror och vitaminer.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga

Vilka studier finns som undersöker effekten av dieter för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd eller ADHD?

Frågeställare: Livsmedelsverket

Sammanfattning

Kost vid ADHD

SBU:s upplysningstjänst har identifierat 18 systematiska översikter som undersöker effekten av olika dieter eller kosttillskott för personer med ADHD. Översikterna undersöker effekten av begränsade dieter, dieter som utesluter kemiskt framställda färgämnen, sockerfri kost samt effekten av kosttillskott.

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som undersöker effekten av glutenfri kost, gluten- och kaseinfri (mjölkfri) kost, sojafri kost, eller ketogen kost för denna population.

Kost vid autismspektrumtillstånd

SBU:s upplysningstjänst har identifierat 17 systematiska översikter som undersöker effekten av olika dieter eller kosttillskott för personer med autismspektrumtillstånd. Översikterna undersöker effekten av gluten- och kaseinfri kost, ketogen kost samt effekten av kosttillskott.

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon systematisk översikt eller primärstudie som undersöker effekten av begränsade dieter, dieter som utesluter kemiskt framställda färgämnen, sockerfri kost eller sojafri kost för denna population.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt vare sig översikternas eller de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Christel Hellberg vid SBU. Det har granskats av Viviann Nordin, Medicine Doktor, Karolinska Institutet, Stockholm.

Sidan publicerad