Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller motiverande samtal (MI) för barn eller ungdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, och motiverande samtal, MI (motivational interwieving) är två psykosociala behandlingsmetoder som syftar till att främja motivation och beteendeförändring.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka studier finns det som undersöker effekten av KBT eller MI hos barn och ungdomar:

  • i institutionsvård/hem för vård eller boende (HVB)
  • med ADHD
  • med autismspektrumtillstånd
  • med antisocialt eller aggressivt beteende
  • som utsatts för trauma i form av krigsupplevelser eller flykt.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har begränsat svaret till att enbart omfatta systematiska översikter.
Upplysningstjänsten har identifierat 41 systematiska översikter som relaterar till frågeställningen. Ingen av dessa översikter undersökte enbart MI.

Många av de identifierade översikterna hade en bredare frågeställning än den ovan. Det kunde vara att det även ingick vuxna i översikten eller att översiktsförfattarna inkluderade alla psykosociala behandlingar och inte enbart KBT eller MI.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2018-04-20
https://www.sbu.se/ut201813