Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Konduktiv pedagogik, eller Petömetoden, är ett behandlingsprogram som används för barn med motoriska funktionsstörningar (svårigheter med rörelser) orsakade av exempelvis cerebral pares (hjärnskada). Metoden syftar till att förbättra barnens rörelseförmåga och minska funktionsstörningarna.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt stöd för att använda konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter om konduktiv pedagogik för barn med cerebral pares. Vi har valt att begränsa svaret till publikationer efter år 2004. Ytterligare tre översikter där forskare endast har granskat och sammanfattat systematiska översikter av ett bredare terapiområde presenteras i en tabell. I två av dessa sammanfattande översikter har författarna jämfört konduktiv pedagogik mot andra behandlingsmetoder.  Översikterna inkluderar alla typer av studiedesign.

Författarna drar slutsatsen att det finns sparsamt med forskning kring konduktiv pedagogik och att resultaten är motsägelsefulla och ofullständiga. Det finns inte tillräckligt med evidens för att avgöra om konduktiv pedagogik är effektivt ensamt eller i kombination med andra program.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-10-20.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Franki I, Desloovere K, De Cat J, Feys H, Molenaers G, Calders P, et al. The evidence-base for conceptual approaches and additional therapies targeting lower limb function in children with cerebral palsy: a systematic review using the ICF as a framework. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 2012;44:396-405.

Tuersley-Dixon L, Frederickson N. Conductive education: appraising the evidence. Educational Psychology in Practice 2010;26:353-373.

Darrah J, Watkins B, Chen L, Bonin C. Conductive education intervention for children with cerebral palsy: An AACPDM evidence report. Developmental Medicine and Child Neurology 2004;46:187-203.

Sammanställning över systematiska översikter

Novak I, McIntyre S, Morgan C, Campbell L, Dark L, Morton N, et al. A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: State of the evidence. Developmental Medicine and Child Neurology 2013;55:885-910.

Anttila H, Suoranta J, Malmivaara A, Mäkelä M, Autti-Rämö I. Effectiveness of physiotherapy and conductive education interventions in children with cerebral palsy: a focused review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2008;87:478-501.

Effgen SK, McEwen IR. Review of selected physical therapy interventions for school age children with disabilities. Physical Therapy Reviews 2008;13:297-312.


Frågeställare

Sektions/områdeschef, Värmland

Datum

2014-11-14

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Sidan publicerad