Hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer

Att utsätta tumörer för värme, så kallad hypertermibehandling, kan göra dem mer mottagliga för behandling eller ha en direkt verkande effekt genom att ta död på tumörvävnad Den antagna mekanismen vid hypertermibehandling är att tumören är mer känslig för värme än frisk omgivande vävnad och att hypertermi förstärker den cellskadande effekten av cellhämmande läkemedel (cytostatika) och strålbehandling. Det är dock oklart om hypertermibehandling har effekt utan att kombineras med cytostatika eller strålning.

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som undersökt om hypertermibehandling har effekt vid cancer, utan att kombineras med cellhämmande läkemedel eller strålbehandling?

Vilka systematiska översikter finns det som undersökt effekten av hypertermibehandling vid specifika cancerformer?

Frågeställare: Tillsynsläkare, Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har fokuserat på randomiserade kontrollerade studier (RCT:er) för frågeställningen om effekter av hypertermibehandling vid cancer, när den inte kombineras med cytostatika eller strålbehandling. Vi identifierade inga RCT:er för denna frågeställning.

För frågeställningen om specifika cancerformer identifierade Upplysningstjänsten 13 översikter på olika cancertyper där hypertermi i kombination med cytostatika och eller strålbehandling jämförts med enbart cytostatika och eller strålbehandling. Cancertyperna som studerats var: lokalt avancerad livmoderhalscancer (lokalt avancerad karcinom, sarkom), mag- och tarmcancer (matstrups-, rektal- och analcancer), pankreascancer, bröstcancer, blåscancer, prostatacancer, mjukdelssarkom, malignt melanom, germinalcellstumörer (från embryonala celler) och retinoblastom (cancer på ögats näthinna) hos barn och ungdom.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Effekt av hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer" från november 2013.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-10-22
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201927
Diarienr: SBU 2019/285
https://www.sbu.se/ut201927

Litteratursökning

Cochrane Library via Wiley April 12, 2019
Effect of hyperthermia treatment in cancer
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees 69 457
2. "malignant":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 14 965
3. cancer:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 141 162
4. "metastases":ti,ab,kw (Word variations have been searched)  
Intervention:
5. hyperthermi*:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 1 761
6. whole body:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 8 558
7. "WBH":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 28
Combined sets:
8. #1 or #2 or #3 or #4 172 830
9. #8 and #5 822
10. (#9 and #6) or #7 43
Final I #9 with Cochrane Library publication date from Jan 2013 to Dec 2019 CENTRAL/499
Final II #10 with Cochrane Library publication date from Jan 2013 to Dec 2019 CENTRAL/25

 

Embase via embase.com April 10, 2019 
Effect of hyperthermia treatment in cancer
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ab,ti = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. 'neoplasm'/exp OR 'neoplasm' AND neoplasm:ab,ti 73 041
2. 'metastasis'/exp OR 'metastasis' OR metastas*:ab,ti 720 101
3. 'cancer'/exp OR cancer:ab,ti 4 014 687
4. 'metastases'/exp 596 656
Intervention:
5. 'hyperthermic therapy'/exp OR 'hyperthermic therapy' 24 336
6. 'hyperthermia'/exp OR 'hyperthermia' OR hyperthermi*:ab,ti 45 251
7. 'malignant hyperthermia'/exp OR 'malignant hyperthermia' 6 745
8. 'whole body' OR WBH 100 594
Limits:
9. 'systematic review'/exp OR systematic:ab,ti OR meta:ab,ti 553 733
10. 'clinical trial'/exp OR 'clinical trial' OR (clinical:ab,ti AND trial:ab,ti) AND random*:ab,ti 611 376
11. 'controlled clinical trial'/exp 709 431
12. 'phase 3 clinical trial'/exp OR 'phase 4 clinical trial'/exp 41 572
13. [2013-2019]/py  
Final I ((#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND 9) AND 13 311
Final II ((#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND 8) AND 13 78
Final III ((#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND (#10 OR #11 OR #12)) AND 13 345

 

Centre for Reviews and Dissemination April 12 2019
Effect of hyperthermia treatment in cancer
  Search terms Items found
Population:
1. (neoplas*) OR (Cancer) OR (metastas*) 13 230
Intervention:
2. MeSH DESCRIPTOR Hyperthermia, Induced EXPLODE ALL TREES 226
3. MeSH DESCRIPTOR Malignant Hyperthermia EXPLODE ALL TREES 2
4. (hyperthermia) 123
5. (whole body) or WBH 156
Combined sets:
6. #1 AND (#2 OR #3 OR #4) 93
7. #1 AND #5 72
Limits:
8. * FROM 2013 TO 2019  
Final I #6 AND #8 26
Final II #7 AND #8 12
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. ab,ti = abstract or title; exp = explosion searches, mapped searches of index terms; MeSH = term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in mesh hierarchy; No index = free text search in all fields

 

Cochrane Library via Wiley August 16, 2013
Effect of hyperthermia treatment in cancer
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Neoplasms] explode all trees 46 935
2. "malignant":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 3 982
3. cancer:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 49 294
4. "metastases":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 7 312
Intervention:
5. hyperthermi*:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 902
6. whole body:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 3 238
7. "WBH":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 13
Combined sets:
8. #1 or #2 or #3 or #4 70 950
9. #8 and #5< 378
10. (#9 and #6) or #7 20
Final I Cochrane rev=3/
Other rev=19/
Trials=335/
TA=18/Economic=3
378
Final II Cochrane rev=0/
Other rev=0/
Trials=19/
TA=1/Economic=0
20

 

Embase via embase.com September 9, 2013
Effect of hyperthermia treatment in cancer
  Search terms Items found
Population:
1. 'neoplasm'/exp OR 'neoplasm' AND neoplasm:ab,ti 47 694
2. 'metastasis'/exp OR 'metastasis' OR metastas*:ab,ti 455 906
3. 'cancer'/exp OR cancer:ab,ti 3 519 387
4. 'metastases'/exp 377 423
Intervention:
5. 'hyperthermic therapy'/exp OR 'hyperthermic therapy' 12 838
6. 'hyperthermia'/exp OR 'hyperthermia' OR hyperthermi*:ab,ti 34 900
7. 'malignant hyperthermia'/exp OR 'malignant hyperthermia' 5 969
8. 'whole body' OR WBH 67 809
Limits:
9. 'systematic review'/exp OR systematic:ab,ti OR meta:ab,ti 269 871
10. 'clinical trial'/exp OR 'clinical trial' OR (clinical:ab,ti AND trial:ab,ti) AND random*:ab,ti 368 311
11. 'controlled clinical trial'/exp 451 567
12. 'phase 3 clinical trial'/exp OR 'phase 4 clinical trial'/exp 17 364
Final I (#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND 9 187
Final II (#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND 8 457
Final III (#1 OR #2 OR #3 OR #4) AND (#5 OR #6 OR #7) AND (#10 OR #11 OR #12) 729
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ab,ti = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Centre for Reviews and Dissemination August 16 2013
Effect of hyperthermia treatment in cancer
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. ab,ti = abstract or title; exp = explosion searches, mapped searches of index terms; MeSH = term from the controlled vocabulary, including terms found below this term in mesh hierarchy; No index = free text search in all fields
  Search terms Items found
Population:
1. (neoplas*) OR (Cancer) OR (metastas*) 9 654
Intervention:
2. MeSH DESCRIPTOR Hyperthermia, Induced EXPLODE ALL TREES 178
3. MeSH DESCRIPTOR Malignant Hyperthermia EXPLODE ALL TREES 2
4. (hyperthermia) 96
5. (whole body) or WBH 130
Combined sets:
6. #1 AND (#2 OR #3 OR #4) 98
7. #1 AND #6 1
Final I   98
Final II #7 AND #8 1

Projektgrupp

2013

Detta svar är sammanställt av Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn och Jan Liliemark vid SBU. Det har granskats av professor Bengt Glimelius och professor emeritus Lars Olof Hafström.

2019

Detta svar är sammanställt av Miriam Entesarian Matsson (projektledare, produktsamordnare) samt Sara Fundell (projektadministratör) vid SBU. Det har granskats av professor emeritus Lars Olof Hafström.

Sidan publicerad