Effekt av hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2013-11-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/hypertermi
Sidan publicerad