Effekt av hypertermibehandling (värmebehandling) vid cancer

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Att utsätta tumörer för värme, så kallad hypertermibehandling, kan göra dem mer behandlingsbara eller ha en direkt verkande effekt genom att ta död på tumören. Detta bygger på att tumören är mer känslig för värme än frisk omgivande vävnad och att hypertermi förstärker den cellskadande effekten av cellhämmande läkemedel (cytostatika) och strålbehandling. Det är dock mycket oklart om hypertermibehandling har effekt utan att kombineras med cytostatika eller strålning.

Frågor till SBU:s Upplysningstjänst

Kan hypertermibehandling ha effekt vid cancer utan att kombineras med cellhämmande läkemedel eller strålbehandling?

Vilka systematiska litteraturöversikter finns om vilken effekt hypertermibehandling kan ha vid specifika cancerformer

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har fokuserat på randomiserade kontrollerade studier (RCT) för frågeställningen om effekten av hypertermibehandling vid cancer, när den inte kombineras med cytostatika eller strålbehandling. Vi identifierade inga RCT:er för frågeställningen som gäller hypertermibehandlingens effekt utan att kombineras med cytostatika eller strålbehandling.

För frågeställningen om specifika cancerformer identifierade Upplysningstjänsten sex översikter där hypertermi i kombination med cytostatika eller strålbehandling jämförts med enbart cytostatika eller strålbehandling. Cancertyperna som studerats var: lokalt avancerad cervixcarcinom, rektalcancer, analcancer, bröstcancer, blåscancer, livmoderhalssarkom, mjukdelssarkom, livmoderhalscancer, malignt melanom (ytliga tumörer), huvud-hals tumörer, pankreascancer, prostatacancer, germinalcellstumörer (från embryonala celler) och retinoblastom (cancer på ögats näthinna) hos barn och ungdom.

I flera av översikterna drar författarna slutsatsen att de ingående primärstudierna skiljer sig åt i utförande och därför är svåra att sammanställa och jämföra. De flesta studierna är också små och många RCT:er har avbrutits i förtid eftersom man inte lyckats rekrytera patienter till studierna. Författarna till de flesta översikterna kommer fram till att fler studier behövs för att kunna dra slutsatser om effekt av hypertermibehandling som kombinerats med cytostatika eller strålbehandling.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2013-09-09.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter för hypertermi i kombination med strålbehandling och/eller cytostatika

De Haas-Kock DFM, Buijsen J, Pijls-Johannesma M, Lutgens L, Lammering G, Van Mastrigt GAPG, et al. Concomitant hyperthermia and radiation therapy for treating locally advanced rectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009.

Kirisits A, Wild C. Hyperthermia in breast-, bladder-, cervix carcinoma and soft tissue sarcoma patients (Structured abstract). In: Health Technology Assessment Database. Ludwig Boltzmann Institut fuer Health Technology Assessment (LBIHTA); 2012.

Lutgens L, van der Zee J, Pijls-Johannesma M, De Haas-Kock Danielle FM, Buijsen J, Mastrigt Ghislaine APGv, et al. Combined use of hyperthermia and radiation therapy for treating locally advanced cervix carcinoma. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2010.

Mathis S, Johansson T. [Hyperthermia]. Vienna, Ludwig Boltzmann Institut fuer Health Technology Assessment (LBIHTA); 2010.

McDaid C, Hartley S, Bagnall AM, Ritchie G, Light K, Riemsma R. Systematic review of effectiveness of different treatments for childhood retinoblastoma. Health Technology Assessment 2005;9:iii-48.

Widmark A, Flodgren P, Damber JE, Hellsten S, Cavallin-Stahl E. A systematic overview of radiation therapy effects in urinary bladder cancer. Acta Oncologica 2003;42:567-581.

Studier på kinesiska med en engelsk sammanfattning

Xie BP, Li Z, Yao N, He ZY. Chemotherapy combined with hyperthermia for advanced colorectal cancer: a meta-analysis. Chinese Journal of Evidence-Based Medicine 2013;13:352-357.

Li Z, Mi D, Yang K, Cao N, Tian J, Ma B. TACE combined with thermotherapy for primary hepatic carcinoma: A meta-analysis. Chinese Journal of Evidence-Based Medicine 2012;12:672-678.

Mi D, Li Z, Yang K, Cao N, Tian J, Ma B. Thermo-chemotherapy of GP or TP for advanced non-small cell lung cancer: A systematic review. Chinese Journal of Lung Cancer 2012;15:456-464.

Wang Dy, Li Z, Yang Kh, Tian Jh, Zhang Qn, Wang Xh. Radiotherapy combined with hyperthermia for locally-advanced non-small cell lung cancer: A systematic review. Chinese Journal of Evidence-Based Medicine 2012;12:1203-1208.


Datum

2013-10-25

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU

Professor Bengt Glimelius, Uppsala Akademiska sjukhus

Professor emeritus Lars Olof Hafström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Kvalitetsgranskning av primärstudier görs inte.

Publicerad: 2013-11-05
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/hypertermi
Sidan publicerad