EMLA och sockerlösning som smärtlindring vid omskärelse av pojkar

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om den smärtlindrande effekten av kombinationsbehandling med EMLA och sockerlösning vid omskärelse av pojkar? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Vid omskärelse av pojkar avlägsnas förhud helt eller delvis runt penis. En omskärelse av pojkar kan ske på medicinsk indikation eller av religiösa skäl och kan utföras tidigt efter födseln. Flera olika typer av smärtlindring finns tillgängliga. Sockerlösning respektive salva som innehållande lokalbedövande ämnen tillhör de mindre invasiva metoderna.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om den smärtlindrande effekten av kombinationsbehandling med EMLA och sockerlösning vid omskärelse av pojkar?

Frågeställare: Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har inkluderat två systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias i detta svar. Vi identifierade även 27 primärstudier som undersökt smärtlindring med EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) eller sockerlösning vid omskärelse. Varken de systematiska översikterna eller någon av de identifierade primärstudierna hade undersökt EMLA och sockerlösning som kombinationsbehandling, jämfört med infiltrationsanestesi. Författarna till de två systematiska översikterna drog var för sig slutsatsen att enbart sockerlösning inte gav tillräcklig smärtlindring vid omskärelse, dock saknades det slutsatser om EMLA och sockerlösning som kombinationsbehandling. Författarna till den ena översikten drog även slutsatsen att smärtlindring med enbart EMLA visat sig vara effektiv jämfört med placebo, dock inte lika effektivt som dorsal penisnervblock.

Frågeställningarna i de två översikterna skilde sig åt. Den ena undersökte smärtlindring med enbart sockerlösning vid flera olika ingrepp medan den andra undersökte flera typer av smärtlindring specifikt vid omskärelse. Översikten som hade sammanställt flera olika smärtlindrande metoder var relativt gammal (år 2004) och SBU:s upplysningstjänst identifierade bland annat två nyare primärstudier som undersökt EMLA och sockerlösning som kombinationsbehandling, då jämfört med singelbehandling eller som ett tillägg till infiltrationsanestesi.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:
SBU. EMLA och sockerlösning som smärtlindring vid omskärelse av pojkar [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202129.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad