Effekten av tandvård hos personer med långvarigt omsorgsberoende

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Uppsökande tandvård till personer med långvarigt omsorgsberoende innebär att tandvårdspersonal uppsöker individen i hemmet eller på särskilda boenden. Insatserna består av kostnadsfri bedömning av munhälsan, undervisning i munhälsa och/eller att ge nödvändig tandvård till sjukvårdstaxa.

Landstingen har lagstadgat ansvar och skyldighet att ombesörja sådan uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad är effekten av uppsökande tandvård för personer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Effekten av uppsökande tandvård skulle kunna mätas som bättre tandhälsa, kvalitativt upplevd förbättring av munhälsan eller med mått som avser effekten på den allmänna hälsan.

Inga studier som redovisade mått på förbättring av tandhälsan kunde identifieras. Studier som inkluderade yngre individer med omfattande och långvarigt omsorgsberoende kunde inte heller identifieras. Studier av möjligt intresse som belyser närliggande problem och effekter av tandvård hos omsorgsberoende har redovisats i svaret.

Se även Interventioner för äldres munhygien utförd av äldreomsorgspersonal – En systematisk översikt av interventioners effekter och vetenskapliga stöd

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2015-03-12.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Van Der Maarel-Wierink, C.D., et al., Oral health care and aspiration pneumonia in frail older people: A systematic literature review. Dysphagia, 2014. 29(3): p. 404-405.

Yoshino, A., et al., Daily oral care and risk factors for pneumonia among elderly nursing home patients. JAMA, 2001. 286(18): p. 2235-6.

Yoneyama, T., et al., Oral care reduces pneumonia in older patients in nursing homes. J Am Geriatr Soc, 2002. 50(3): p. 430-3.

Watando, A., et al., Daily oral care and cough reflex sensitivity in elderly nursing home patients. Chest, 2004. 126(4): p. 1066-70.

Ishikawa, A., et al., Professional oral health care reduces the number of oropharyngeal bacteria. J Dent Res, 2008. 87(6): p. 594-8.

Randomiserad kontrollerad studie

Pearson, N.K., et al., The effect of a domiciliary denture service on oral health related quality of life: a randomised controlled trial. Br Dent J, 2007. 203(2): p. E3; discussion 100-1.


Frågeställare

Övertandläkare/docent i gerodonti, Stockholm

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Ingegerd Mejàre

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Sally Saad

Madelene Lust Sjöberg

Pernilla Östlund

Samarbete

Detta är ett samverkansprojekt med HTA-O vid Malmö Högskola

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-10-07
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/tandvard

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 150312

Databaser
The Cochrane Library (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED), PubMed via NLM, Embase via embase, PsycInfo via ebsco

Söktermer

Cochrane (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED) via Wiley 12 mars 2015
Uppsökande tandvård
  Search terms Items found
Population: Funktionshindrade, äldre, omsorgsberoende personer
1. housebound OR homebound OR “home care” OR “care home” OR “care homes”  OR “nursing home” OR “nursing homes” OR disabled OR disability OR disabilities OR [mh "Homes for the Aged"] OR [mh "Nursing Homes"] OR [mh "Homebound Persons"] OR [mh "Disabled Persons"] OR “home dwelling” OR geriatric OR “mental illness” OR “mental disorder” OR “mental disease” OR mobility OR immobility OR handicapped OR noninstitutionalized OR [mh "Mental Disorders"] OR [mh "Assisted Living Facilities"] OR [mh "Group Homes"] OR invalidity OR [mh "Mobility Limitation"] OR [mh "Aged"] 72835
Intervention: Uppsökande tandvård
2. “dental care” OR “dental health care” OR “dental healthcare” OR “oral care” OR “oral health care” OR “oral healthcare” OR [mh "Dental Health Services"] OR “oral health” OR “dental health” 2607
3. domiciliary OR “home visit” OR “home visits” OR [mh "House Calls"] OR [mh "Home Care Services"] 4045
4. “domiciliary dental care” OR “domiciliary dental health care” OR “domiciliary dental healthcare” OR “domiciliary oral care” OR “domiciliary oral health care” OR “domiciliary oral healthcare” OR “domiciliary oral health” OR DOHC OR “domiciliary dental health” OR “domiciliary dentistry” 1
Kombinationer
5. 1 AND 2 AND 3 12
6. 4 AND 5 13
Final 4 AND 5 13

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[Mesh]= Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
HTA = Health Technology Assessments
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”
EED = Economic Evaluations 

 

PubMed via NLM 12 mars 2015
Uppsökande tandvård
  Search terms Items found
Population: Funktionshindrade, äldre, omsorgsberoende personer
1. housebound[tiab] OR homebound[tiab] OR “home care”[tiab] OR “care home”[tiab] OR “care homes”[tiab]  OR “nursing home”[tiab] OR “nursing homes”[tiab] OR disabled[tiab] OR disability[tiab] OR disabilities[tiab] OR "Homes for the Aged"[mesh] OR "Nursing Homes"[MeSH Terms] OR "Homebound Persons"[Mesh] OR "Disabled Persons"[Mesh] OR “home dwelling”[tiab] OR geriatric[tiab] OR “mental illness”[tiab] OR “mental disorder”[tiab] OR “mental disease”[tiab] OR mobility[tiab] OR immobility[tiab] OR handicapped[tiab] OR noninstitutionalized[tiab] OR "Mental Disorders"[Mesh] OR "Assisted Living Facilities"[Mesh] OR "Group Homes"[Mesh] OR invalidity[tiab] OR "Mobility Limitation"[Mesh] OR "Aged"[Mesh] 3405443
Intervention: Uppsökande tandvård
2. “dental care”[tiab] OR “dental health care”[tiab] OR “dental healthcare”[tiab] OR “oral care”[tiab] OR “oral health care”[tiab] OR “oral healthcare”[tiab] OR "Dental Health Services"[Mesh] OR “oral health”[tiab] OR “dental health”[tiab] 50825
3. domiciliary[tiab] OR “home visit”[tiab] OR “home visits”[tiab] OR "House Calls"[Mesh] OR "Home Care Services"[mesh] 47174
4. “domiciliary dental care”[tiab] OR “domiciliary dental health care”[tiab] OR “domiciliary dental healthcare”[tiab] OR “domiciliary oral care”[tiab] OR “domiciliary oral health care”[tiab] OR “domiciliary oral healthcare”[tiab] OR “domiciliary oral health”[tiab] OR DOHC[tiab] OR “domiciliary dental health”[tiab] OR “domiciliary dentistry”[tiab] 23
Kombinationer
5. 1 AND 2 AND 3 196
6. 4 AND 5 204
Final 4 AND 5 204

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[Mesh] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy
[TIAB] = Title or abstract
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Embase via Embase.com 12 mars 2015
Uppsökande tandvård
  Search terms Items found
Population: Funktionshindrade, äldre, omsorgsberoende personer
7. 'homebound patient'/exp OR housebound:ab,ti OR homebound:ab,ti OR 'home care':ab,ti OR 'care home':ab,ti OR 'care homes':ab,ti OR 'nursing home':ab,ti OR 'nursing homes':ab,ti OR 'assisted living facility'/exp OR 'residential home'/exp OR 'nursing home'/exp OR 'home for the aged'/exp OR 'home dwelling':ab,ti OR 'disabled person'/exp OR 'immobility'/exp OR 'invalidity'/exp OR 'limited mobility'/exp OR 'physical disability'/exp OR 'walking difficulty'/exp OR disabled:ab,ti OR disability:ab,ti OR disabilities:ab,ti OR geriatric:ab,ti OR 'aged'/exp OR 'mental illness':ab,ti OR 'mental disorder':ab,ti OR 'mental disease':ab,ti OR 'mental disease'/exp OR mobility:ab,ti OR invalidity:ab,ti OR immobility:ab,ti OR noninstitutionalized:ab,ti OR handicapped:ti,ab 3906677
Intervention: Uppsökande tandvård
8. “dental care”:ti,ab OR “dental health care”:ti,ab OR “dental healthcare”:ti,ab OR “oral care”:ti,ab OR “oral health care”:ti,ab OR “oral healthcare”:ti,ab OR 'dental procedure'/mj OR “oral health”:ti,ab OR “dental health”:ti,ab 56184
9. domiciliary:ti,ab OR “home visit”:ti,ab OR “home visits”:ti,ab OR 'home care'/exp 62511
10. “domiciliary dental care”:ti,ab OR “domiciliary dental health care”:ti,ab OR “domiciliary dental healthcare”:ti,ab OR “domiciliary oral care”:ti,ab OR “domiciliary oral health care”:ti,ab OR “domiciliary oral healthcare”:ti,ab OR “domiciliary oral health”:ti,ab OR DOHC:ti,ab OR “domiciliary dental health”:ti,ab OR “domiciliary dentistry”:ti,ab 27
Kombinationer
11. 1 AND 2 AND 3 205
12. 4 AND 5 219
Final 4 AND 5 219

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy
:ab,ti = Abstract or title
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

PsycInfo via EBSCO 12 mars 2015
Uppsökande tandvård
  Search terms Items found
Population: Funktionshindrade, äldre, omsorgsberoende personer
1. DE "Mental Disorders" OR DE "Nursing Homes" OR DE "Assisted Living" OR DE "Group Homes" OR DE "Homebound" OR TI (housebound OR homebound OR “home care” OR “care home” OR “care homes” OR “nursing home” OR “nursing homes” OR disabled OR disability OR disabilities OR “home dwelling” OR geriatric OR “mental illness” OR “mental disorder” OR “mental disease” OR mobility OR immobility OR handicapped OR noninstitutionalized OR invalidity) OR AB (housebound OR homebound OR “home care” OR “care home” OR “care homes” OR “nursing home” OR “nursing homes” OR disabled OR disability OR disabilities OR “home dwelling” OR geriatric OR “mental illness” OR “mental disorder” OR “mental disease” OR mobility OR immobility OR handicapped OR noninstitutionalized OR invalidity) 225133
Intervention: Uppsökande tandvård
2. DE "Dentistry" OR TI (“dental care” OR “dental health care” OR “dental healthcare” OR “oral care” OR “oral health care” OR “oral healthcare” OR “oral health” OR “dental health”) OR AB (“dental care” OR “dental health care” OR “dental healthcare” OR “oral care” OR “oral health care” OR “oral healthcare” OR “oral health” OR “dental health”) 1577
3. DE "Home Care" OR TI (domiciliary OR “home visit” OR “home visits”) OR AB (domiciliary OR “home visit” OR “home visits”) 7131
4. TI (“domiciliary dental care” OR “domiciliary dental health care” OR “domiciliary dental healthcare” OR “domiciliary oral care” OR “domiciliary oral health care” OR “domiciliary oral healthcare” OR “domiciliary oral health” OR DOHC OR “domiciliary dental health” OR “domiciliary dentistry”) OR AB (“domiciliary dental care” OR “domiciliary dental health care” OR “domiciliary dental healthcare” OR “domiciliary oral care” OR “domiciliary oral health care” OR “domiciliary oral healthcare” OR “domiciliary oral health” OR DOHC OR “domiciliary dental health” OR “domiciliary dentistry”) 1
Kombinationer
5. 1 AND 2 AND 3 6
6. 4 AND 5 7
Final 1 AND 2 7

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

TI = Title
AB = Abstract
DE = Term from the PsycInfo thesaurus
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad